→ Colofon

Deze website hadden we niet kunnen maken zonder al het materiaal dat ons door voormalig Museum De Paviljoens ter beschikking is gesteld. Onze grote dank gaat uit naar Macha Roesink en naar alle oud-collega's van wie het werk in dit materiaal besloten ligt. Veel dank ook aan fotograaf Jordi Huisman, die ons toestemming heeft gegeven zijn foto's uit dit archief te gebruiken.

Deze website is gemaakt met Hello World!

Ontwerp: Studio Berry Slok, Petra Warrink en Julian Kleyn
Redactie: Martine van Kampen
Teksten: Annick Kleizen en Eva van Diggelen (Land Art werken), Anne van Leeuwen (interviews ambassadeurs), Martine van Kampen
Fotografie: Jordi Huisman, Allard Bovenberg, Gert Schutte, Sjoerd van Leeuwen (ambassadeurs), Geert van der Wijk (Land Art Live)
Video’s: Dwarsboom Studio (Jasper van den Brink), Agapen (Barend Hazeleger), Jan Frans den Hartog (dronebeelden)

Land Art Flevoland - en dus ook deze website - wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland.