De Constructies (het Wij, het Vlak en de Objecten) van Cindy Moorman. Foto: Gerritjan Huinink
Land Art Live: Cindy Moorman - De Constructies (het Wij, het Vlak en de Objecten) (2017)
Exposure van Antony Gormley met op het beeldscherm de film van Gilles de Brock
Land Art Live: Gilles de Brock (2017)
Maria Pask, Dilatation (2016). Testfase met studenten van de KABK.
Land Art Live: Maria Pask - Dilatation (2016)
Feiko Beckers, Being surprised is admitting you were wrong (2015). Foto: Geert van der Wijk
Land Art Live: Feiko Beckers - Being surprised is admitting you were wrong (2015)
Affection is the Best Protection, Rory Pilgrim (2015). Foto: Geert van der Wijk
Land Art Live: Rory Pilgrim - Affection is the Best Protection (2014-2015)
Predictions (2014), Zhana Ivanova. Foto: Geert van der Wijk
Land Art Live: Zhana Ivanova - Predictions (2014)
Melanie Bonajo, Matrix Botanica, biosphere above nations (2013). Filmstill
Land Art Live: Melanie Bonajo - Matrix Botanica, Biosphere Above Nations (2013)
Land Art Live: activiteiten
Over Land Art Live