Melanie Bonajo, Matrix Botanica, biosphere above nations (2013). Filmstill

Melanie Bonajo - Matrix Botanica, Biosphere Above Nations (2013)

Op uitnodiging van Land Art Live reageerde kunstenaar Melanie Bonajo op De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, één van de monumentale landschapskunstwerken in Flevoland. Haar performance Matrix Botanica (2013) was een ode aan de natuur: een concert voor bomen en dieren. Een steelband, zanger, fluitspeler, misdienaar, paardrijder en een verteller traden samen met de band ZaZaZoZo (Melanie Bonajo & Joseph Marzolla) op in een processie. Met deze performance deed Melanie Bonajo een voorstel voor een nieuw ritueel om onze verbondenheid met de natuur te vieren.

Het concert bij De Groene Kathedraal van Marinus Boezem in Almere vond plaats op zondag 25 augustus 2013, 20:00 - 21:00 uur.

Melanie Bonajo reageert met haar werk op de tegenstelling die is ontstaan tussen natuur en menselijk handelen. Deze heeft een cultuur van uitsluiting veroorzaakt en biedt geen oplossing voor de huidige milieucrisis. Door bomen, planten en dieren op te vatten als wezens met een eigen wil en creativiteit, wil ze de relatie tussen mens en natuur opnieuw vormgeven. Begrippen als ecofeminisme en dierenrechten spelen in haar werk een rol. Muziek is daarbij het medium dat de grens tussen mens en zijn omgeving op kan lossen. Bonajo grijpt terug op natuurbewegingen van andere tijden, werelddelen en religies - en niet in de laatste plaats op de hippiecultuur van de jaren zestig.

In Matrix Botanica ging Melanie Bonajo deze dialoog aan met De Groene Kathedraal (1987-1996). Marinus Boezem, de kunstenaar van dit landschapskunstwerk, is sterk verbonden met de conceptuele kunst van de jaren zestig. In De Groene Kathedraal heeft hij met een grid van bomen en plattegrondlijnen, afgeleid van de gotische kathedraal van Reims, in het functionele landschap van de polder een culturele plek voor bezinning gemaakt. Inmiddels is De Groene Kathedraal een plaats waar mensen dagelijks hun eigen rituelen beleven: er wordt gewandeld, er worden honden getraind, spontane optredens gehouden en er wordt zelfs getrouwd.

Naar aanleiding van deze avond maakte Melanie Bonajo een film, die onder meer is vertoond in het programma Projections van Art Rotterdam en bij het ISCP in New York.

Credits

Aan Matrix Botanica werkten mee: Melanie Bonajo & Joseph Marzolla (ZaZaZoZo), Karolina Daria Pawlik (kostuums), Janneke Raaphorst (verteller), Jasper Griepink (misdienaar), Roberto Perez (fluit), Marcus Bruystens (contrabas), Aida van de Brake (zang), Steelband Imro Aalse, Princess (paard), Boele Zwanenburg (techniek), Nathan Azhderian (geluid), Elke Baggen (assistentie prop design), Lot Meijers (fotografie), Willem Aerts (video).

Met dank aan: Marinus en Maria Rosa Boezem, Beam Systems (Amsterdam), Marie Louise Perier en Zonnehoeve (Zeewolde), Hans C. Janssen en Stichting Col Canto (Almere), Staatsbosbeheer Almere, Jachthondenschool Almere, Nieuw Land Reizen (Almere), Provincie Flevoland, gemeente Almere.