Nieuw landschapskunstwerk Almere

2 juni 2021

Adviesfase van start voor nieuw landschapskunstwerk bij Weerwater

De gemeente Almere is initiatiefnemer van een nieuw landschapskunstproject voor Almere en voor de collectie land art in Flevoland. Het kunstwerk komt in de buurt van het Weerwater. De realisatie van het landschapskunstwerk draagt bij aan één van de ambities uit het Cultuurplan 2019-2024: “cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.”

Over welk thema gaat het kunstwerk? En wie mag het maken? Daar buigt de adviescommissie zich de komende maanden over.

Op 2 juni 2021 heeft wethouder Hilde van Garderen het startsein gegeven voor de adviesfase. De adviescommissie telt zeven leden: vijf mensen met professionele ervaring in beeldende kunst, landschap en publieksprojecten en twee inwoners van Almere:

  • Dyonna Benett, erfgoedprofessional op het gebied van inclusiviteit
  • Denise de Boer, kwartiermaker voor het nieuwe Kunstmuseum Flevoland
  • Jacqueline Grandjean, directeur van de Oude Kerk Amsterdam
  • Ben Kuipers, landschapsarchitect
  • Rory Pilgrim, beeldend kunstenaar
  • Mark Schoutsen, inwoner van Almere
  • Dewi Veldhuizen, inwoner van Almere

Ook aanwezig, maar zonder stemrecht: Martine van Kampen, curator van Land Art Flevoland. In opdracht van de gemeente begeleidt stichting Land Art Flevoland het proces, van plan van aanpak tot realisatie.

Collectie land art

Dit landschapskunstwerk is straks onderdeel van de collectie land art in Flevoland, waar ook De Groene Kathedraal van Marinus Boezem en Polderland Garden of Love and Fire van Daniel Libeskind toe behoren. Fysiek en virtueel kreeg de commissie daarom een introductie op de collectie land art in Flevoland. De landschappelijke kwaliteiten van het Weerwater zijn besproken, waarna een discussie volgde over de ambities, mogelijke thema’s en type kunstenaar.

Planning

De adviescommissie komt drie keer bij elkaar om het thema van de kunstopdracht te bepalen en de kunstenaar te selecteren die een opdracht krijgt voor het maken van een schetsontwerp. Het is de bedoeling om vóór de zomer een kunstenaar de eerste opdracht te geven en deze in het najaar te beoordelen.

Onderdeel van de opdracht is ook een pilot op de Floriade. Deze pilot vormt een manier om het kunstwerk te testen, in de vorm van een prototype of een tentoonstelling van de kunstenaar - iets dat op zichzelf ook een kunstwerk is en deel uitmaakt van de culturele programmering van de Floriade. Naar verwachting is het nieuwe landschapskunstwerk eind 2023 gerealiseerd, maar dit hangt uiteraard af van het plan dat de geselecteerde kunstenaar maakt.

Adviescommissie en wethouder Hilde van Garderen, 2 juni 2021, foto Geert van der Wijk

v.l.n.r. Dewi Veldhuizen, Jacqueline Grandjean, Rory Pilgrim, Denise de Boer, wethouder Hilde van Garderen, Dyonna Benett, Ben Kuipers, Mark Schoutsen.