De adviescommissie van de kunstopdracht in Zeewolde, foto: Jelle Stellingwerf. v.l.n.r. Sebastián Díaz Morales, Hilde de Bruijn, Anja Blink, Truus Visser, Asli Rijsemus-Toy, Olga Ruitenbeek, Marlinda Mitra

Nieuw landschapskunstwerk Zeewolde

Gemeente Zeewolde gaat een nieuw kunstproject realiseren in de openbare ruimte. Wethouder Egge Jan de Jonge heeft een adviescommissie gevraagd om een kunstenaar te selecteren. Het is de bedoeling dat het kunstwerk straks deel wordt van de collectie land art van Flevoland.

Inmiddels is een adviescommissie samengesteld die het thema van de kunstopdracht gaat bepalen en een kunstenaar zal selecteren.

De adviescommissie bestaat uit:
- Marlinda Mitra, landschapsontwerper Bureau Maris
- Sebastián Díaz Morales, beeldend kunstenaar
- Olga Ruitenbeek, artistiek leider M.
- Hilde de Bruijn, artistiek leider Kunstexpeditie Into Nature
- Anja Blink, voorzitter stichting De Verbeelding
- Asli Rijsemus-Toy, inwoner van Zeewolde
- Truus Visser, inwoner van Zeewolde

Bij de start van de eerste vergadering, die inmiddels heeft plaatsgevonden, heeft wethouder Egge Jan de Jonge met de commissieleden gedeeld wat het college van burgemeester en wethouders belangrijk vindt voor Zeewolde. De commissieleden hebben vervolgens idealen en wensen voor het nieuwe kunstwerk uitgewisseld. De leden lieten kunstprojecten aan elkaar zien die wat hen betreft gezien kunnen worden als voorbeelden voor het nieuwe kunstwerk in Zeewolde. Aan de hand van die voorbeelden zijn wensen, verwachtingen en randvoorwaarden in kaart in gebracht. Dit wordt in een volgende vergadering nader uitgewerkt.

Over het kunstproject

Het is de bedoeling dat het kunstwerk straks deel uitmaakt van de collectie landschapskunstwerken die door de hele provincie in het landschap staan - een beslissing die uiteindelijk door de provincie gemaakt wordt. Aardzee van Piet Slegers en Sea Level van Richard Serra (tegenover de Verbeelding) zijn voorbeelden van landschapskunst in Zeewolde. Het hele traject naar het nieuwe kunstwerk wordt begeleid door Stichting Land Art Flevoland. In de toekomst komt de gehele collectie landschapskunst onder de hoede van M., het museum in oprichting voor immersieve kunst en landschapskunst.

Planning

De adviescommissie komt drie keer bij elkaar om het thema van de kunstopdracht te bepalen en de kunstenaar te selecteren die een opdracht krijgt voor het maken van een schetsontwerp. De samenstelling en diversiteit van de collectie als geheel zal in de keuze voor onderwerp en kunstenaar worden meegewogen. Het is de bedoeling om vóór de zomer een kunstenaar de opdracht te geven om een schetsontwerp te maken en deze in het najaar te beoordelen.

Achtergrondinformatie over de commissieleden

> Marlinda Mitra is werkzaam als landschapsontwerper bij Bureau Maris, vormgevers van stad en landschap, gevestigd in Zeewolde. Vanuit haar vakgebied is ze iedere dag bezig met ontwikkelingen in het landschap en de leefomgeving. Met die expertise sluit ze aan bij de Adviescommissie voor het landschapskunstwerk in Zeewolde.

> Sebastián Díaz Morales is beeldend kunstenaar en filmmaker. Hij studeerde aan de Universidad del Cine de Antin (Argentinië), de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, en Le Fresnoy, Roubaix (Frankrijk). Diaz Morales' opvatting van de werkelijkheid is gevormd door de leefomstandigheden en het landschap van zijn geboorteplaats, Comodoro Rivadivia, een industriestad gelegen aan de Atlantische kust, in een ruig gebied in het zuiden van Argentinië, waar windsnelheden kunnen oplopen tot 150 km/u. Zijn werk is onder meer tentoongesteld in Tate Modern, Centre Pompidou en Stedelijk Museum Amsterdam.

> Olga Ruitenbeek is artistiek leider van M., het museum in oprichting voor immersieve kunst en landschapskunst.

> Hilde de Bruijn is sinds januari 2022 artistiek leider van Into Nature, een organisatie die hedendaagse kunst verbindt aan de bijzondere kenmerken van het Drentse landschap en aan actuele thema's. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de realisatie van kunstenaarsfilms die door Stichting VRIZA geproduceerd worden. Ze heeft recent een beurs ontvangen van het Mondriaan Fonds om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het planten van 7000 bomen te verbinden aan hedendaagse kunstopdrachten. Voorheen was ze onder meer werkzaam als hoofdconservator bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen.

> Anja Blink is voorzitter van stichting De Verbeelding in Zeewolde. Haar ouders waren polderpioniers en ontwikkelden diverse kunst en cultuuractiviteiten waardoor zij opgroeide met kunst. Ze is opgegroeid in Roggebotsluis, Swifterbant en Dronten. Ze heeft haar carrière doorlopen in de zorg en de publieke omroepen. Ze heeft overal gewoond in Nederland maar is nu terug waar haar actieve leven ooit begon - op de bodem van de Zuiderzee, in het prachtige Zeewolde.

> Truus Visser is inwoner van Zeewolde en Polderiaan sinds ’95. Ze is kunstliefhebber en immer geraakt door de Land Art - met Aardzee en Exposure (“de Hurkende Man”) als favorieten. Ze vind deze kunstvorm verbluffend en is dan ook heel blij om mee te kunnen denken over het volgende kunstwerk.

> Asli Rijsemus-Toy is inwoner van Zeewolde. Ze geboren in Istanbul in 1984 en opgegroeid in Amsterdam. In 2010 is ze afgestudeerd van de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Ze heeft geëxposeerd in o.a. Eye Filmmuseum, Istanbul Modern, Kunsthal KAdE Amersfoort, Nederlands Filmfestival Utrecht en Antalya Film Festival Turkije. Daarna heeft ze een studie in Italië tot ambachtelijk gelatomaker gevolgd, en haar passie voor koken in haar ouderlijk restaurant in Amsterdam tot uiting gebracht. Asli woont nu 4,5 jaar in Zeewolde samen met haar man en zoontje, en is bezig met het maken van illustraties voor kinderboeken.