Aardzee van Piet Slegers in 1982, foto Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt

Publicatie Land Art Live

- Belicht uitdagingen en oplossingen om de landschapskunst in Flevoland levend te houden

- De publicatie gaat het traditionele heroïsche karakter van landschapskunst voorbij en omarmt het verval en de transformatie van het landschap en haar kunst

- Land Art Live presenteert de tien iconische landschapskunstwerken in Flevoland en houdt ze, met behulp van interventies van een nieuwe generatie kunstenaars, tegen het licht

- Het boek is rijk geïllustreerd met zwart-witfoto's van Johannes Schwarz en bijzonder archiefmateriaal.

- Met interviews met rijksbouwmeester Floris Alkemade, Hester Dibbits, Dees Linders, en Britta Peters en Marijke Lukowicz.

Het collectieboek van Land Art in Flevoland

In Flevoland bevindt zich een unieke collectie landschapskunstwerken, waaronder De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, Observatorium van Robert Morris en Riff, PD#18245 van Bob Gramsma.

Stonden deze landart-werken ooit in de lege polder, inmiddels zijn ze opgenomen in een dynamische landschappelijke transformatie. Ook de opvattingen over kunst en de maatschappelijk betekenis ervan veranderden in de vijf decennia die dit boek bestrijkt. Hierdoor onstaan vragen over het behoud van de werken en van de collectie als geheel.

Land Art Live | De Flevoland Collectie belicht de landschapskunst in Flevoland. Een jongere generatie kunstenaars is gevraagd om met performances een verbinding te leggen met de oorspronkelijke betekenis van de landart-werken. En experts op het gebied van beeldende kunst, erfgoed en landschap reiken ideeën aan waarmee de toekomst van deze bijzondere collectie en het landschap kan worden vormgegeven.

Het boek vormt tevens een handige gids voor een bezoek aan dit bijzondere openluchtmuseum.

Specificaties

ISBN 978-94-6208-588-6 | 17 december 2020 | nai010 publishers | Mariska van den Berg en Martine van Kampen e.a. | design: Team Thursday | fotografie: Johannes Schwartz e.a. | Nederlands en Engels | paperback | 20 x 28 cm | 208 pag. | geillustreerd (150 kleur en zw/w) | met steun van: Mondriaanfonds, Provincie Flevoland, BPD Cultuurfonds, Stichting Vrienden van Museum De Paviljoens