Reed Bank Cycles

Sachi Miyachi maakt schets voor nieuw landschapskunstwerk voor Almere

Gemeente Almere kiest voor beeldend kunstenaar Sachi Miyachi om een nieuw landschapskunstwerk voor Almere te maken. Een adviescommissie, begeleid door de Stichting Land Art Flevoland, heeft gekozen voor Miyachi's voorstel getiteld Reed Bank Cycles. Dit advies is aangeboden aan wethouder Hilde van Garderen, die het advies heeft onderschreven.


"Als we in het Weerwater roeren, kunnen we papier maken"


Papier van Weerwater

Het ontwerp van Sachi Miyachi (1978, Tokio, Japan) bestaat uit een tijdelijke, beeldbepalende papiermolen waar papiergeld voor de stad Almere wordt gemaakt. Deze molen komt te staan in een veld naast het Weerwater, waar het papiergeld gemaakt zal worden van water en riet uit dit meer. De exacte locatie wordt nog bepaald. Miyachi’s schetsvoorstel bevat een tekening van een figuur die het Weerwater roert: het laat zien hoe dit kunstwerk het Weerwater in beweging kan brengen.

Hilde van Garderen, wethouder Kunst & Cultuur: "Ik vind het een mooi en bijzonder ontwerp waar zoveel samenkomt. Ook zie ik het kunstwerk als een conversation piece - een kans om in gesprek te gaan met bewoners, organisaties en bijvoorbeeld de Japanse bedrijven die onze stad rijk is."

Samen maken

Miyachi werkt in haar artistieke praktijk altijd samen met anderen; praten en verhalen delen zijn belangrijk. Voor de realisatie van de papiermolen, waaronder de bouw en het opzetten van het productieproces, is zij van plan om nauw samen te werken met lokale organisaties in Almere - van waterbiologen tot experts op het gebied van papierscheppen. De ‘Openbare Papiermolen’, die volgens de ontwerptekening 7 x 20 x 6 m3 zal gaan meten, krijgt ruimten voor het verwerken van riet en het maken van papierpulp, en een zolder waar het papier kan hangen om te drogen. Duurzaamheid is belangrijk voor Miyachi en gerecyclede materialen zullen daarom een grote rol spelen. Als de fabriek er eenmaal staat, zal Miyachi omwonenden, scholieren, studenten en anderen uitnodigen om mee te denken over het ontwerp van het papiergeld en om samen papier te scheppen. Een gemeenschappelijke daad van creatie, van samenwerkingen tussen mensen en natuur. De zon, de wind, het riet, het water en de verhalen zullen samen Reed Bank Cycles vormen.

Geldfabriek

Miyachi werkt toe naar het 50-jarig bestaan van Almere. Voortbordurend op de munten die zijn geslagen bij de viering van 1 jaar Almere (1977), gaat deze papierfabriek papiergeld maken. Geld is zowel globaal als lokaal, het is een entiteit die stroomt als water (denk aan het Engelse woord currency) of vastzit in kapitaal en vermogen. In deze tijd is geld ook iets abstracts, digitaals, algoritmisch (denk aan bitcoin) - maar door van de papierfabriek een geldfabriek te maken, maakt Miyachi het geld tastbaar. Iets om met een nieuwe blik naar te kijken en om een gesprek over te beginnen. Het gemaakte geld heeft de potentie om een lokaal ruilmiddel te worden.

Fundering

Na de viering van 50 jaar Almere zal de papierfabriek worden afgebroken en verandert het fundament in een permanente sculptuur. Hierin zijn de vormen van het papierproductieproces nog te herkennen die herinneren aan wat er in de molen is gebeurd. Het kunstwerk zal leven in de harten en hoofden van mensen als een collectieve herinnering. De sculptuur heeft water en begroeiing en wordt een aangename plek om samen te komen en te genieten van de natuur rond het Weerwater.

Volgende stappen

Sachi Miyachi is het ontwerp van het project verder aan het uitwerken. Miyachi zal daarna doorgaan met haar onderzoek en een team samenstellen om de molen te bouwen en het productieproces op te zetten. Ondertussen moet de specifieke locatie nog bepaald worden. Het is de bedoeling dat de productiecycli in 2024-2025 plaatsvinden. In 2026 zal het ontwerp voor het papiergeld klaar zijn.