PIER+HORIZON in maart 2022, foto: Martine van Kampen

PIER+HORIZON deels hersteld

bericht 17 maart 2022

De krachtige stormen van begin 2022, waaronder storm Eunice, hebben het landschapskunstwerk PIER+HORIZON zwaar beschadigd. Dit kunstwerk ligt in het Zwarte Meer nabij Kraggenburg. Gemeente Noordoostpolder heeft met kunstenaar Paul de Kort afgesproken dat het kunstwerk niet terug kan keren in de oorspronkelijke vorm.

Wethouder Wiemer Haagsma: "Wij zijn in de polder gewend dat het water geeft en neemt. Met pijn in mijn hart moet ik stellen dat dit ook voor het kunstwerk geldt. We steken er geen extra geld meer in, maar zorgen dat de contouren en de essentie van PIER+HORIZON zichtbaar en beleefbaar blijven. Het past bij het verhaal van de polder, dat wij ons moeten aanpassen aan de natuurkrachten."

Paul de Kort: "Het zegt misschien ook iets over deze tijd van klimaatverandering, als ik er zo naar kijk kan PIER+HORIZON in een ‘2e leven’ nog een extra boodschap uitdragen."

Afgelopen periode hebben de natuurkrachten op het Zwarte Meer laten zien dat het kunstwerk in haar oorspronkelijke hoedanigheid op deze plek niet bestand is. De gemeente haalt vanuit veiligheidsoverwegingen het beloopbare dek van de pier weg. De jukken waar het dek op rust blijven behouden en zullen de lijn van de voormalige krib in herinnering houden. Zo blijven de contouren zichtbaar. Het deel van de pier op land en de kleine uitloop in het water blijven betreedbaar. De “kraggen”, beweegbare drijvers met riet, worden verwijderd. Met de kunstenaar zoekt de gemeente naar een alternatief daarvoor. Paul de Kort: 'Mijn oorspronkelijke visioen, het ritme van de verticale en horizontale lijnen op het water, de beweging op de wind en de stroming, de sublieme ervaring om éven los van de oever te zijn en omringd door het water, ‘de ode aan de horizon’, dat blijft’.

Lees ook:

'Kunstenaar Pier + Horizon hoopt dat kunstwerk Kraggenburg kan blijven: ‘Niet bestand tegen drie stormen’, in: De Stentor, 19 maart 2022

'Kunstwerk PIER + HORIZON wordt niet meer onderhouden', bij: Omroep Flevoland, 18 maart 2022