Aardzee (1982), Piet Slegers. Foto: Jordi Huisman

Meer over dit werk

Midden in de uitgestrekte Flevopolder ligt Aardzee van de Nederlandse kunstenaar Piet Slegers (Mierlo, 1927- Velp, 2016). Met vijf hectare, net zo groot als de omliggende landbouwkavels, is Aardzee één van de grootste kunstwerken in Nederland. Het kunstwerk is via twee voetgangersbruggen te betreden. Aardzee voelt als een besloten oase van rust midden in de open polder.

Tussen de beschutting van de glooiende taluds, die als opstuwende golven door het landschap rollen, lopen paadjes bedekt met blauwgrijze schelpen, een verwijzing naar lucht en water. De schijnbaar willekeurig geplante populieren versterken dit gevoel van beschutting. Wanneer het waait, tintelen de zilvergrijs kleurige blaadjes van de bomen als het ruisen van golven. (1) Zigzaggend tussen de taluds is af en toe een glimp op te vangen van de grootsheid van de omliggende polder. Pas wanneer je boven op één van de heuvels staat, is de weidse oneindigheid van het polderlandschap in alle hevigheid te ervaren. Als een gestolde beweging van de zeebodem ligt Aardzee tussen de vlakke akkers in. (2) Op één plek heeft Slegers een gat in de omliggende dijk geslagen. Het water van het naast gelegen kanaal stroomde zo Aardzee binnen. De waterspiegel van de waterpartij is het enige horizontale oppervlak tussen de hellingen. Met dit werk refereert Slegers aan de transformatie van de wilde Zuiderzee naar het serene polderlandschap en de dialoog tussen de elementen aarde en water. Slegers wil met Aardzee de kracht van het water tot uitdrukking brengen. Het kunstwerk is direct gerelateerd aan de natuur en de geschiedenis van de plek. (3) Aardzee herinnert met zijn verstilde golven aan de Zuiderzee die daar een halve eeuw geleden nog was.

Aardzee was voor Piet Slegers een bekroning op zijn omvangrijke oeuvre waaraan hij sinds 1947 werkte. Veel van zijn vaak roestvrijstalen kunstwerken zijn geïnspireerd op de natuur maar bevinden zich vaak in het stedelijke landschap of aan de snelweg. Slegers wilde graag natuur en cultuur met elkaar confronteren. Belangrijke thema's in zijn werk zijn licht, water en aarde die hij op poëtische wijze met elkaar verbindt. Zoals bij het Sfeerproject (1980-1981) dat hij ontwierp voor het Europese Parlement in Straatsburg, waar de elementen water, wind en zon de verschijningsvorm van het werk bepalen. Of zoals Landschapsontmoetingssculptuur (1978-1982) in Lelystad waar twee roestvrijstalen landschapsvormen uit de grond omhoog rijzen en elkaar treffen voor een kantorencomplex. De zon weerkaatst in het roestvrije staal als een 'doorbraak van licht'. (4)


Locatie: Vogelweg (hoek Lepelaarstocht, tussen Ooievaarsweg en Reigerweg), Zeewolde
Materiaal: aarde, gras, abelen, betonklinkers, schelpen, water
Afmetingen: 100 x 500 meter
Opdrachtgever: Rijksdienst IJsselmeer Polders, met dank aan CRM
Eigendom: Gemeente Zeewolde. Aardzee bevindt zich op terrein dat in eigendom en beheer is van Het Flevo-landschap

Piet Slegers won in 2011 de WilhelminaringPiet Slegers op Wikipedi

Noten:
(1) Jaap Bremer & Alex de Vries, (2004), Piet Slegers, p. 86.
(2) Ibid., p. 82.
(3) Ibid., p. 86.
(4) Ibid., p.78.