Restauratie Sea Level

In 2011 heeft het betonnen kunstwerk Sea Level (1996) van Richard Serra een grijze verflaag gekregen. Dit werd gedaan om beschadigingen en graffiti te verhelpen. Deze verflaag is nu zelf verweerd, en neemt stukjes beton mee op plekken waar ze loslaat. Daarom laat Land Art Flevoland onderzoeken hoe de verflaag verwijderd kan worden, als onderdeel van het Masterplan.

Provinciale Staten van Flevoland stemde in 2021 in met het voorstel om een bedrag beschikbaar te stellen voor herstel van Flevolands vier oudste landschapskunstwerken, waaronder dus Sea Level.

Hoe Sea Level precies hersteld kon worden, was nog niet geheel duidelijk, omdat de staat van het beton onder de verflaag niet zichtbaar was. Restauratoren hebben in november 2021 onderzocht in welke staat de muur onder de verf verkeert door kleine vlakken schoon te maken (zie foto's). De restauratoren hebben verschillende reinigingsmethoden getest en beoordeeld in samenwerking met een betonreinigingsbedrijf.

Naar aanleiding van deze proefvlakken (hoe goed laat de verf los, en wat komt eronder vandaan?) is een plan gemaakt voor het herstel van het landschapskunstwerk.

Stichting Land Art Flevoland heeft een reportage opgesteld voor de eigenaar van het kunstwerk, de gemeente Zeewolde. In de reportage worden verschillende scenario's uitvoering beschreven. Het betrof aanvankelijk twee herstelscenario's, maar op verzoek van de kunstenaar is ook een derde scenario toegevoegd: nieuwbouw.

Stichting Land Art Flevoland heeft een advies geformuleerd op basis van: het verwachte eindbeeld, duurzaamheid, gesprekken met professionals uit de kunstwereld en uit de betonwereld. Deze gesprekken gingen over onder meer restauratie-ethiek, wettelijke mogelijkheden, sociaal-maatschappelijke overwegingen en artistieke wensen.

Deze scenario's zijn in oktober 2023 voorgelegd aan het College van B&W van de gemeente Zeewolde.

Twee mensen bekijken de gereinigde proefvlakken van Sea Level, foto Wardie Hellendoorn