Sea Level van Richard Serra, foto Geert van der Wijk

Denk en beslis mee in adviescommissie Land Art Flevoland


Gemeente Zeewolde is op zoek naar twee enthousiaste inwoners die lid willen worden van de adviescommissie van Land Art Flevoland.

Als lid van de adviescommissie beslis je mee over een nieuw landschapskunstwerk in de openbare ruimte van Zeewolde. Het kunstwerk maakt straks deel uit van de collectie landschapskunstwerken die door de hele provincie in het landschap staan. Sea Level van Richard Serra (tegenover de Verbeelding) is een voorbeeld van landschapskunst in Zeewolde.

Welk kunstwerk het wordt, bepalen we graag samen met inwoners.


De adviescommissie zal uiteindelijk bestaan uit zeven leden. Vijf mensen met professionele ervaring in beeldende kunst, landschap en publieksprojecten en twee inwoners van Zeewolde.

Voor een toekomstig commissielid is kennis van kunst mooi meegenomen, maar geen vereiste. Het helpt wel als je de landschapskunstwerken en Zeewolde kent. Bij de samenstelling van de adviescommissie kijken we naar een evenwichtige verdeling van leeftijden en achtergronden. We hopen daarbij op aanmelding van een jongerenvertegenwoordiger, in de leeftijd van 15-24 jaar en een Zeewoldenaar die ouder is dan 24.

Meer over de opdracht

De adviescommissie komt drie keer bij elkaar (in april, mei en juni) om het thema van de kunstopdracht te bepalen en de kunstenaar te selecteren die een opdracht krijgt voor het maken van een schetsontwerp. Dat gebeurt na een uitgebreide introductie over ‘land art’ en de bestaande kunstwerken in Flevoland, waarna we er één of twee samen bezoeken. De samenstelling en diversiteit van de collectie als geheel zal in de keuze voor onderwerp en kunstenaar worden meegewogen.

Aanmelden als lid van de adviescommissie
Woon jij in Zeewolde en heb jij interesse om in de adviescommissie voor deze kunstopdracht mee te denken en beslissen? Reageer dan op deze oproep en stuur een korte motivatiebrief, of een filmpje waarin je iets over jezelf vertelt, voor 20 april 2022 naar cleo@landartflevoland.nl