Foto: Dewi Veldhuizen

Gemeente zet realisatie nieuw landschapskunstwerk Sachi Miyachi stop

31 mei 2024

Gemeente Almere heeft vanwege bezuinigingen besloten de realisatie van het elfde landschapskunstwerk in Flevoland te stoppen. Voor dit kunstwerk was een traject doorlopen met een adviescommissie, die uit drie ontwerpen het voorstel Reed Bank Cycles van Sachi Miyachi had gekozen. Reed Bank Cycles behelsde zowel een tijdelijk project – een houten papiermolen aan het Weerwater waarin met bewoners van riet papiergeld gemaakt zou worden – als een permanent deel, de betonnen fundering van deze molen, dat in de Flevolandse collectie landschapskunst zou worden opgenomen.

Vroeg stadium

Land Art Flevoland is verbaasd dat het project is afgeblazen en wil allereerst, samen met de adviescommissie, helder maken dat dit niet lag aan het ontwerp of de kunstenaar. Daarbij is de reden die de gemeente opvoert, het feit dat het project nog in een vroeg stadium verkeerde, helaas iets waar de gemeente zelf debet aan is. We hebben ruim een jaar moeten wachten op uitsluitsel over locatie, vergunningen en voorwaarden, waarmee de kunstenaar haar ontwerp definitief kon maken en uitvoering kon worden begonnen.

Consistent cultuurbeleid

De adviescommissie vindt dat Almere en haar inwoners een serieus en consistent cultureel beleid verdienen, waarin land art een vorm is waarin de stad kan excelleren. Het is erg jammer dat inwoners – ook die van Flevoland en Nederland – nu een mooi kunstwerk onthouden wordt. Reed Bank Cycles zou een ander geluid en een andere vorm toevoegen aan de collectie en het eerste landschapskunstwerk zijn waarbij bewoners direct worden betrokken. Dat idee zat al in de opzet van de adviescommissie, waaraan twee inwoners van Almere hebben deelgenomen. Vervolgens zou de kunstenaar de papiermolen bouwen met Almeerse bouwers en ROC-studenten, en het papier in een reeks workshops met basisschoolleerlingen en buurtbewoners gaan maken.

Foto: Dewi Veldhuizen

Stem voor bewoners

Wij hebben het traject tot nu toe als enorm waardevol ervaren: het heeft veel inzicht opgeleverd voor toekomstige land art-projecten. Wat ons betreft krijgen bewoners daarin een veel grotere stem dan tot nu toe gebeurd is, en wordt de collectie verrijkt met meer vormen, ook tijdelijke, en belangrijk: meer verhalen. De totstandkoming van de polder, het mechanische aspect, is nu goed vertegenwoordigd in de collectie van Land Art Flevoland, maar de ervaringen en geschiedenissen van mensen zijn daarin nog onderbelicht.

Dankbaar voor enthousiasme

We zijn Sachi Miyachi en de adviescommissie dankbaar voor hun enthousiasme, inspiratie en harde werk en zetten ons nu in om dit binnenboord te houden en zichtbaar te maken. Gelukkig is begin dit jaar besloten om met Sachi Miyachi een tentoonstelling in het paviljoen van Kunstmuseum M. te realiseren, die op 11 juli open gaat. We kijken er enorm naar uit om op deze manier alsnog deze bijzondere kunstenaar en haar kijk op het landschap aan Almere te kunnen presenteren.

De gemeente heeft zich ook uitgesproken over het stopzetten van het project en deelt de teleurstelling, maar ziet zich gesteld voor een bezuinigingsopgave waarbij soms pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn.