Location

Zip codes for your navigation system of Piet Slegers, Earth Sea (Aardzee)

Zip code: 3897 LH (approximately).

Vogelweg (corner Lepelaartocht, between Ooievaarsweg and Reigerweg), Zeewolde