Kraggen-burg

2022: PIER+HORIZON – Paul de Kort – artist talk

Artist Talk

Begin 2022 bleek de kracht van het water tijdens storm Eunice veel sterker dan aanvankelijk berekend en liep PIER+HORIZON ernstige schade. Gemeente Noordoostpolder en de kunstenaar hebben in goed overleg besloten dat het kunstwerk niet in de oude staat wordt teruggebracht. Paul de Kort is tijdens het Land Art Weekend op zaterdag aanwezig om het over de toekomst van het kunstwerk te hebben.

Afgelopen periode hebben de natuurkrachten op het Zwarte Meer laten zien dat het kunstwerk in haar oorspronkelijke hoedanigheid op deze plek niet bestand is. De gemeente haalt vanuit veiligheidsoverwegingen het beloopbare dek van de pier weg. De jukken waar het dek op rust blijven behouden en zullen de lijn van de voormalige krib in herinnering houden. Zo blijven de contouren zichtbaar. Het deel van de pier op land en de kleine uitloop in het water blijven betreedbaar. De “kraggen”, beweegbare drijvers met riet, worden verwijderd. Met de kunstenaar zoekt de gemeente naar een alternatief daarvoor.

Paul de Kort: 'Mijn oorspronkelijke visioen, het ritme van de verticale en horizontale lijnen op het water, de beweging op de wind en de stroming, de sublieme ervaring om éven los van de oever te zijn en omringd door het water, ‘de ode aan de horizon’, dat blijft’. Tijdens het Land Art Weekend kun je met De Kort in gesprek over aanpassingen, groei en verandering.

WIE

Paul de Kort

WAAR

PIER+HORIZON, Kraggenburg (Noordoostpolder)

WANNEER

Beide dagen 11.00-17.00 uur: gids aanwezig
Zaterdag 4 juni, 12.00-17.00 uur: Paul de Kort aanwezig

GIDS

Marijke Jansen