Foto: Victoria Ushkanova

Masterplan

Land art blijvend toegankelijk houden voor het grote publiek is een vak apart. Met het Masterplan vernieuwt Land Art Flevoland tussen maart 2022 en mei 2024 belangrijke delen van haar kunstwerken, waardoor deze nog beter bewonderd kunnen worden door het publiek.

Levende collectie

De tien landschapskunstwerken van Land Art Flevoland vormen samen een levende collectie. De kunstwerken staan in de natuur en gebruiken haar vaak als belangrijkste materiaal. Daarom is het belangrijk dat ze continu worden hersteld. Daarvoor is het Masterplan opgesteld.

Niet gemaakt om te blijven

Het is lang niet altijd logisch om land art te herstellen. Sommige landschapskunstwerken zijn helemaal niet bedoeld om lang mee te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de eerste landschapskunstwerken in de Verenigde Staten, die werden gemaakt met stenen, takken, kalk en sneeuw. Het maakproces en het achterliggende idee waren vaak belangrijker dan de vraag of het kunstwerk de tand des tijds kon doorstaan.

Afgestemd op de omgeving

De landschapskunstwerken van Flevoland gaan over dezelfde thema’s als de Amerikaanse land art, maar hebben een andere geschiedenis. De kunstwerken zijn vaak gemaakt in opdracht van lokale overheden; een aantal staan er al sinds het ontstaan van de provincie Flevoland. Ze zijn zorgvuldig afgestemd op de omgeving. Hun makers zijn van naam en faam en ze worden geliefd door veel bezoekers. Des te meer reden om deze kunstwerken duurzaam te behouden.

Herstel van De Groene Kathedraal van Marinus Boezem. Foto: Land Art Flevoland

Geschiedenis van restauraties

In de tientallen jaren dat de landschapskunstwerken in Flevoland te zien zijn, hebben zij al meerdere restauraties ondergaan. Zo werd Observatorium (1977) van Robert Morris rond de aanleg van de Hanzelijn in 2012 volledig opgeknapt. Polderland Garden of Love and Fire (1997) van Daniel Libeskind is in 2018 helemaal hersteld door gemeente Almere. De afgelopen periode was het tijd voor grootschaliger herstel van de vier oudste landschapskunstwerken:

Samen staan we sterk

Al deze kunstwerken zijn van verschillende eigenaren: van vijf Flevolandse gemeenten en drie natuurorganisaties. Sinds 2016 brengt Land Art Flevoland hen allemaal bij elkaar voor een jaarlijks overleg. Het doel: het afstemmen van beheer en onderhoud en het delen van kennis en informatie. Die gezamenlijke manier van kijken past bij de collectie van Land Art Flevoland: door ze allemaal te bezoeken, leer je de provincie en het landschap beter kennen.

Aangenaam bezoek

Deze restauraties gaan hand in hand met verbeteringen aan beleving en bereikbaarheid van de kunstwerken. Zo geven we de informatieborden en zitplekken een upgrade. Om de kunstwerken bij een breder lokaal publiek onder de aandacht te brengen, maakten we in 2022 een magazine, dat huis aan huis onder alle inwoners van Flevoland verspreid is. Verder interviewen we alle kunstenaars: om het publiek te laten kennismaken met de kunstwerken en hun makers, maar ook om kennis over de werken vast te leggen en te bewaren voor de toekomst. Daarbij horen ook 3D-scans van de werken. Die dienen niet alleen als technische tekeningen, maar zorgen er ook voor dat ze zijn opgenomen in een grote database, waar ze toegankelijk zijn voor partijen met bouwplannen in de omgeving. Op al deze manieren zorgen we ervoor dat de kunstwerken van Land Art Flevoland ook voor toekomstige generaties te bewonderen blijven.

Samenwerkingspartners

De vernieuwing van de kunstwerken van Land Art Flevoland is een samenwerking met de Provincie Flevoland en vindt plaats dankzij bijdragen van de VriendenLoterij, het Mondriaan Fonds en het BPD Cultuurfonds.

Werkzaamheden bij Observatorium van Robert Morris. Foto: Victoria Ushkanova